Kdo jsme?

Jsme skupina věřících, která se pravidelně schází k společným oslavám Boha, studiu Bible a modlitbám. Toužíme růst v lásce k Bohu, vše konat v souladu s Jeho vůlí, v lásce povzbuzovat jeden druhého ve víře, jak nám Kristus přikázal, a šířit dobrou zprávu o odpuštění hříchů skrze víru v Pána Ježíše.

V Novém Zákoně je vykreslen model sboru, který se snažíme co nejvěrněji uskutečňovat.

Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si Čemu věříme?