"Služte Hospodinu s radostí"


Žalmy 100,2

"Neboť Kristova láska nás váže, když jsme usoudili toto: Protože jeden zemřel za všechny, tedy všichni zemřeli. A on zemřel za všechny, aby ti, kteří žijí, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel a vstal z mrtvých."

2 Korintským 5,14-15

Ukrajina Romany Kangery 2018

Tábor 2019

Na návštěvě na Ukrajině 2019

"Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé."

Lukáš 14,21