Biblický komentář 

Biblický komentář k Novému zákonu

W. MacDonald

Výjimečný cenou, tabulkami, exkurzy, výkladem jednotlivých veršů.
Jednosvazkový pro celý Nový zákon
Vhodný jako doprovodné čtení při denní osobní meditaci nad Biblí.


Biblický komentář k jednotlivým veršům Nového zákona. Poskytuje biblický výklad, uvádí historické a geografické souvislosti, vede k praktickým aplikacím, je srozumitelný pro běžného čtenáře. Obsahuje asi čtyřicet tématických exkurzů. U náročnějších úseků uvádí více výkladů a zdůvodňuje, který z nich upřednostňuje a proč. Charakteristickými znaky komentáře je to, že:

Shrnutí:Biblický komentář ke Starému zákonu.  

William MacDonald

macdonald-biblicky-komentar-ke-staremu-zakonu.pdf

Biblický komentář k Novému zákonu.  

William MacDonald

macdonald-biblicky-komentar-k-novemu-zakonu.pdf