DWGradio

V Čechách je dlouhodobě nedostatek kvalitní křesťanské literatury, nahrávek křesťanských písní a kázání věrných Božích mužů. Proto když z Německa přijel jeden misionář a založil sbor v Kladně, mu Pán Ježíš dal na srdce založit také české vysílání Rádia DWG.