Tábory

Datum: 06-10.07.2020

Místo: Soseň

Více informací připravujeme

"Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé."

Lukáš 14,21