lidé v nouzi

"Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé."

Lukáš 14,21